TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI

Tiền thân của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội là xưởng MX 315 được thành lập ngày 30/9/1965 với nhiệm vụ ban đầu là thi công các kho bể xăng dầu phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến tháng 04/2000 bắt đầu kinh doanh xăng dầu.

Quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ một xưởng cơ khí nhỏ bé, đến nay đã phát triển thành một Tổng Công ty lớn, kinh doanh đa nghành nghề trên các lĩnh vực:

  • Nhập khẩu, kinh doanh các loại xăng dầu,mỡ nhờn
  • Sản xuất, sửa chữa các loại vật tư khí tài xăng dầu...
  • Thi công xây lắp, sửa chữa kho bể, trạm cấp phát xăng dầu.
  • Kinh doanh cho thuê kho chứa xăng dầu;
  • Kinh doanh Vận tải xăng dầu,hàng hoá đường bộ và đường biển.
  • Kinh doanh bất động sản, nhà ở thương mại...
Xem thêm