Tổng công ty Xăng dầu Quân đội điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 18h00' ngày 01/10/2019

Tin tức Tin xăng dầu Tăng giảm giá
Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-29 15:30:48
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 18h00' ngày 01/10/2019, mức giá mới cụ thể như sau: 
Mặt hàng
Đơn vị tính
(Đã bao gồm thuế GTGT)
Tại vùng 1
Tại vùng 2
Xăng Ron 95 - III
Đồng/lít
21.060
21.480
Xăng E5 RON 92 - II
Đồng/lít
19.780
20.170
Điêzen 0,05S - II
Đồng/lít
16.630
16.960
Dầu FO (3,5S)
Đồng/kg
14.910
 
Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 18h00' ngày 01/10/2019 đối với các mặt hàng xăng dầu cho đến khi có thông báo mới.
Mức giá bán lẻ này được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các trạm xăng dầu Tổng công ty xăng dầu Quân đội và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý, thương nhân nhượng quyền thương mại của Tổng công ty xăng dầu Quân đội.
Việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên bộ Tài chính-Công thương.
Quyết định về điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu số 743/CT-QĐ ngày 01/10/2019 do Đại tá Nguyễn Trọng Úy - Tổng giám đốc ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên của Tổng công ty xăng dầu Quân đội và báo cáo lên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.
Theo văn bản số 7317/BCT-TTTN ngày 01/10/2019 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức chi Quỹ Bình ổn giá (BOG) áp dụng từ 18h00' ngày 01/10/2019 cụ thể như sau.
 
 Mặt hàng
ĐVT
Mức trích
 Mức chi sử dụng
Mới
 
Mới
Xăng khoáng các loại
Đồng/lít
400
300
0
500
Xăng E5
Đồng/lít
100
100
0
300
Điêzen các loại
Đồng/lít
400
300
0
200
Dầu hoả
Đồng/lít
400
300
0
200
Mazút các loại
Đồng/kg
400
300
0
500
  
Hoàng Thái

Tin liên quan